Mokyklos veiklos sritis – švietimas (kodas 85).

Mokyklos švietimo veiklos rūšys: pradinis ugdymas, kodas 85.10.20;

pagrindinis  ugdymas, kodas (85.31.10);

ikimokyklinis ugdymas, kodas ( 85.10.10).