INFORMACIJA APIE VIENODAS PAREIGAS EINANČIŲ
DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ MĖNESIO BRUTO DARBO UŽMOKESTĮ
UŽ 2019 METŲ SAUSIO MĖNESĮ

        Eil. Nr.               Pareigybės pavadinimas          Etatų skaičius  Dirbančių skaičius

Vid. mėn. bruto darbo

užmokestis Eur.                  

1. Direktorius 1 1 1444,5
2. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 0,25 1 309,69
3. Bibliotekininkas 0,25 1 *
4. Socialinis pedagogas 0,25 1 *
5. Specialusis pedagogas 0,75 1 *
6. Mokytojo padėjėjas 0,5 2 181,65
7. Mokytojas 9,72 20 636,74
8. Psichologas 0,25 1 *
9. Ūkvedys 1 1 *
10. Sekretorius 1 1 *
11. Vyresnysis buhalteris 1 1 *
12. Buhalteris apskaitininkas 0,25 1 *
13. Pastatų priežiūros darbininkas 2,5 4 381,56
14. Kūrikas - sargas 1,5 2 650,24
15. Kiemsargis 0,5 1 *
16. Auklėtojas 1,58 2 663,47
17. Auklėtojo padėjėjas 0,75 1 *
18. Valytojas 3,5 5 346,87
19 -20. Virėjas. Virtuvės darbininkas. 2 2 *