MOKYKLOS VIZIJA

Demokratiška, besimokanti, lanksti, siekianti ugdyti poreikį mokytis visą gyvenimą pagrindinė mokykla, kuri teikia kokybiškas, poreikius ir interesus atitinkančias žinias, sudaranti sąlygas saviraiškai ir saviugdai neformalioje veikloje.

MOKYKLOS MISIJA

Teikti   kokybišką  ikimokyklinį, pradinį  ir  pagrindinį  išsilavinimą,   ugdyti   savarankišką,  kūrybingą intelektualią, dvasingą ir laisvą asmenybę.


MOKYKLOS FILOSOFIJA

Žmogausugdymas - nuoseklus, vientisas, atsakingas procesas, grindžiamas abipuse pagarba, humanizmo principais, demokratinėmis vertybėmis, pabrėžiantis žmogaus vertingumą, unikalumą.

 

MOKYKLOS VERTYBĖS

  • Atvirumas - mokykla atvira vietos bendruomenei, mokyklos bendruomenė atvira idėjoms, naujovėms ir pokyčiams;
  • Atsakingumas - santykių tarp mokinių, mokytojų, tėvų, vietos bendruomenės kūrimas atsakingumo principu, duoto žodžio laikymusi;
  • Teisingumas - mokyklos bendruomenės nariai visi lygūs, vienodai gerbiamos jų teisės;
  • Tolerancija - pagarba ir pakantumas išsakomai nuomonei;
  • Demokratiškumas - visi mokyklos gyvenimo klausimai sprendžiami susitarimo principu, atsižvelgiant į kiekvieno nuomonę.