Spausdinti
Kategorija: Uncategorised
Peržiūros: 4963

 

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Išsilavinimas

Įgyta kvalifikacinė kategorija (dalykas)

Dėstomi dalykai

1.

Paukštė Valentas

Aukštasis

Biologija,ž. ū. pagrindai

Mokyklos direktorius
 
2.

Žvirblienė Diana

Aukštasis

Istorijos ir

visuomenės mokslų vyr. mokytoja

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui          

Istorija

Pilietiškumo pagrindai

Ekonomika

Etika

7-8 kl. auklėtoja

3.

Bikinienė Valda

Aukštesnysis

Choro dirigento ir mokyklos muzikos ir dainavimo vyr. mokytoja

Socialinė darbuotoja

Muzika

Žmogaus sauga

4. Bugailiškienė Irena

Aukštasis

Biologija,ž.ū. pagrindai

Pradinių klasių vyr. mokytoja

Gamta ir žmogus

Biologija

Pradinis ugdymas

4 kl. auklėtoja

5.

Trimonienė Danguolė

Aukštasis

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja

Lietuvių kalba

 

6. Grašienė Kazimiera Aukštasis Matematikos mokytoja metodininkė

Matematika

7. Mažvylienė Justina Aukštasis

 Anglų kalbos vyr. mokytoja

 Anglų kalba

8. Tumėnas Valdas Aukštasis Fizikos mokytojas metodininkas

Fizika

9. Juodienė Elena Aukštesnysis Buhalterė

 Pynimo būrelis

10. Juodienė Loreta Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo auklėtoja
11. Kandratavičienė -Šimkūnaitė Giedrė Aukštasis Lietuvių kalbos vyr. mokytoja  
12. Meškauskienė Ona Aukštasis Chemijos ir buities darbų vyr. mokytoja

Chemija

Technologijos

Mokytojo padėjėja

9 kl. auklėtoja

13. Bieliajevienė Lina Aukštasis Vyr. socialinė pedagogė

Socialinis pedagogas

Mokytojo padėjėja

10 kl. auklėtoja

14. Paukštytė Jovita Aukštasis Dailės mokytoja

Dailė

Technologijos

15. Lamauskienė Renata Aukštasis Informacinių technologijų mokytoja ekspertė Informacinės technologijos
16. Ryliškytė Aldona

 Aukštasis

 Lietuvių kalbos

vyr. mokytoja

Tikybos vyr. mokytoja

Lietuvių kalba

Tikyba

17. Sinicinaitė Asta

 

Aukštasis

 

Geografijo ir fizinio auklėjimo vyr. mokytoja

Geografija

Mokytojo padėjėja

18. Strazdienė Daiva Aukštasis

Geografijos mokytoja vyr. mokytoja

Vyr. specialioji pedagogė

Specialusis pedagogas

Logopedas

19. Stundžienė Diana Aukštasis Pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Pradinis ugdymas

3 kl. auklėtoja

20. Šutinys Gintaras

 Aukštasis

Kūno kultūros vyr. mokytojas Kūno kultūra
21. Jakaitienė Rima Aukštasis Pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Pradinis ugdymas

1-2 kl. auklėtoja

22.

 

Tijūnelienė Audronė

Aukštasis Rusų kalbos ir literatūros vyr. mokytoja Rusų kalba